Felietony o dwujęzyczności

Nasza powszednia wieża babel

 
Od prawie dekady Hubert Kopeć pracuje z polskimi dziećmi w Berlinie i wspiera rozwój ich mowy.
Swoją wiedzą i doświadczeniem praktycznym dzieli się z Państwem na łamach „Kontaktów”.
Cykl „Nasza powszednia wieża babel” dotyczy wspierania rozwoju mowy w sytuacji dwu- i wielojęzyczności.
Za punkt wyjścia obejmuje porady językowe zawarte w książce Bernda Kielhöfera i Sylvie Jonekeit
pod tytułem „Zweisprachige Kindererziehung“, które Hubert wypróbował w pracy w dwujęzycznych placówkach w Berlinie.
 
Dwujęzyczność: dziesięć praktycznych wskazówek

Oto dziesięć kluczowych aspektów wspierania prawidłowego rozwoju mowy w przypadku dwu- i wielojęzyczności:
1. Naturalne przypisanie języków.
2. Konsekwentny podział w myśl zasady: jedna osoba jeden język albo język rodziny i język otoczenia.
3. Konsekwentne zachowywanie reguł w okresach trudnych dla rozwoju mowy.
4. Dążenie do równowagi między językami.
5. Aktywnie pozytywne nastawienie do dwu- i wielojęzyczności.
6. Unikanie sytuacji mieszania języków.
7. Świadome i aktywne kreowanie sytuacji wspierających słabszy język.
8. Ostrożność w stawianiu wymagań poprawności słabszemu językowi.
9. Przekonanie, iż wielojęzyczność nie pro- wadzi do zaburzeń (rozwoju) mowy.
10. W sytuacjach problemowych, szukanie porad u specjalistów.