Poradnictwo

Kwalifikacja do grup i spotkania z pedagogiem

Kursy dla dzieci w naszej szkole mają na celu przede wszystkim usprawnienie i możliwie pełne rozwinięcie kompetencji czytania i pisania w języku polskim. Są one skierowane do dzieci uczęszczających do berlińskich szkół podstawowych, które oprócz języka niemieckiego posługują się na codzień również językiem polskim.

Jako pedagodzy i pedagożki, ale też jako rodzice, zdajemy sobie sprawę z szeregu trudności natury organizacyjnej, które spotykają nas dorosłych, chcących odpowiednio wspierać rozwój swoich dwu- lub wielojęzycznych dzieci. Znane nam są również trudności natury motywacyjnej, jakie dręczą nasze Pociechy, które już w tak młodym wieku udźwignąć muszą wiele obowiązków edukacyjnych. Dlatego stworzyliśmy ofertę zajęć opartych na zabawie, przeżywaniu i doświadczaniu.

W naszych małych grupach, w przyjaznym otoczeniu i miłej atmosferze my pedagodzy i pedagożki staramy się swoją obecnością wspierać dzieci bez zakłócania ich naturalnych procesów poznawczych. Również Państwu chcemy wyjść naprzeciw, oferując poradnictwo w zakresie wspierania dwujęzyczności u dzieci oraz zapraszając do nas na herbatę i ciastko w trakcie trwania zajęć dla dzieci.

Zapraszamy do rozmowy. W sprawie kwalifikacji do grup prosimy o kontakt na adres mailowy: polkakurse@gmail.com